Dissimilis

Musikkgrupper med mestring, kommunikasjon og musikkglede i fokus. Tilrettelagt tilbud for mennesker med ulike typer utviklingshemming. 

Ta kontakt for å finne den beste måten å legge til rette et tilbud på. 


Les mer: https://www.dissimilis.no/index.php/norge/dissimilis-norge