Korps

Kulturskolen samarbeider både med skolekorpsene og voksenkorpsene.

Medlemmer av skolekorpsene får sin opplæring gjennom kulturskolen, påmelding skjer til skolekorpsene. Mer informasjon finnes på korpsenes nettsider:

Kristiansund Skolekorps 

Frei Skolekorps