Visuelle kunstfag

Det å uttrykke seg gjennom estetiske virkemidler utvikler oss til å se mer aktivt på verden rundt oss. Gjennom å prøve ulike materialer og temaer skal elevene få utviklet sin kreativitet, finne sitt uttrykk og føle glede og mestring.

Gjennom året jobber vi med ulike temaer og forskjellige materialer. Vi tegner og maler ut fra ulike perspektiv og har ulike prosjekt i tredimensjonalt materiale som gips og leire. Vi jobber også med fotografering. 

Noen grupper jobber også med prosjekt knyttet til teaterforestillinger, visuelle uttrykk til konserter og annet som foregår ellers på kulturskolen. Vi samarbeider blant annet med Nordic Light, hvor elevene flere ganger har hatt utstillinger.

Elevene har utstilling noen ganger i løpet av året, gjerne i forbindelse med større arrangement kulturskolen har.

  • Glede
  • Mestring
  • Inspirasjon
  • Uttrykk

Artikkelliste