Bilde som viser faner for musikkorps og orkester

Vi lanserer nå søknadsskjema for bystyrets ekstraløft til lag og foreninger registrert i frivilligregisteret.
Frist 20. oktober. 

Tilskuddsordningen er åpen for et mangfold av gode tiltak. Både nye aktiviteter og videreutvikling av eksisterende aktiviteter kan få støtte. Dette kan for eksempel være arrangementer, kampanjer og andre tiltak som skaper økt synlighet, engasjement og deltakelse.

 

Her er en oversikt over et utvalg av eksterne tilskuddsordninger. 

Bilde av hender i mange farger

Kulturmidlene skal stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i Kristiansund kommune. Kulturmidlene deles ut i tråd med gjeldende planverk.  

Søknadsfrist for ordinære kulturmidler er 1. april. 

Kontantkassa er avsluttet