Kulturmidler er fellesbetegnelsen på frie midler vedtatt i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av det brede kulturfeltet. Formålet er å stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i kommunen.

Vi har i år forenklet søknadsprosedyren for kulturtilskudd. 

Her er en oversikt over et utvalg av eksterne tilskuddsordninger.