Landbruk

De kommunale landbruksmyndigheter skal medvirke til gjennomføringen av den nasjonale landbrukspolitikken gjennom informasjon om og forvaltning av virkemidler. Kommunen skal også bidra til gjennomføring av lokalt tilpassede tiltak.

Kristiansund kommune har ingen egen landbrukskompetanse. Det er jordbrukssjefen i Gjemnes, som ivaretar det landbruksfaglige på oppdrag fra Kristiansund kommune.
 

Les mer om landbruk på Gjemnes kommune sin hjemmeside

Artikkelliste