Ansvarlig vertskap

Ansvarlig vertskap er et formalisert samarbeid mellom kommune, politi og utelivsbransje.

Opplæring av ansatte ved skjenkestedene, og intensiv tilsyn med utestedene for å hindre overskjenking og skjenking til mindreårige, står sentralt.

Målet er kort og godt å få til et tryggere uteliv både for ansatte og gjester på utesteder i Kristiansund.

I Kristiansund tar vi sikte på å gjennomføre kursing av bransjen en gang annethvert år. Vi går da igjennom mange ulike temaer.

Kursene har vært populære, vi har hatt mange deltakere og evalueringen etter kursene viser at kursdeltakerne har vært meget fornøyd med kursinnholdet.

I tillegg til kurs har vi tidligere hatt bransjetreff 3-4 ganger per år. Vi har vært innom mange tema, og har hatt foredragsholdere fra brann og redning, politiet, taxisentralen, helsesøster på videregående, kemnerkontor, vinmonopolet, natteravnene, ambulansetjenesten, arbeidstilsynet mm.

Ansvarlig vertskap e-læringskurs

For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen er det utviklet et e-læringskurs som gir kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering for de som jobber i utelivsbransjen. Vi anbefaler alle i bransjen om å ta dette kurset. 

  • Kurset består av seks leksjoner og en avsluttende prøve.
  • Ved bestått prøve får man kursbevis.
  • Kurset finnes på norsk og engelsk.

Ta kurset om Ansvarlig vertskap her

 

Ansvarlig vertskap opplæringshefte

 

Slik kan utelivsbransjen jobbe forebyggende

Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket blir overholdt. Helsedirektoratets guide til internkontroll kan bidra til enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester.

Videre tips er å:

  • Skape trygge utesteder for stabil omsetning, gode arbeidsforhold og lettere rekruttering av ansatte
  • Gi opplæring til ansatte for å kunne håndtere skjenkereglene
  • Ha god dialog med kommunen
  • Ha god dialog med politiet
  • Motiver de ansatte til å ta Ansvarlig vertskapskurs

Ta kontakt med Mariann Wiig på servicekontoret om du har spørsmål vedrørende Ansvarlig vertskap.