Ansvarlig vertskap

Ansvarlig vertskap er et formalisert samarbeid mellom kommune, politi og utelivsbransje.

Opplæring av ansatte ved skjenkestedene, og intensiv tilsyn med utestedene for å hindre overskjenking og skjenking til mindreårige, står sentralt.

Målet er kort og godt å få til et tryggere uteliv både for ansatte og gjester på utesteder i Kristiansund.

I Kristiansund tar vi sikte på å gjennomføre kursing av bransjen en gang i året. Vi går da igjennom mange ulike temaer.

Kursene har vært populære, vi har hatt mange deltakere og evalueringen etter kursene viser at kursdeltakerne har vært meget fornøyd med kursinnholdet.

I tillegg til kurs har vi bransjetreff 3-4 ganger per år. Vi har vært innom mange tema, og har hatt foredragsholdere fra brann og redning, politiet, taxisentralen, helsesøster på videregående, kemnerkontor, vinmonopolet, natteravnene, ambulansetjenesten, arbeidstilsynet mm.

Ansvarlig vertskap e-læringskurs

For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen er det utviklet et e-læringskurs som gir kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering for de som jobber i utelivsbransjen.

  • Kurset består av seks leksjoner og en avsluttende prøve.
  • Ved bestått prøve får man kursbevis.
  • Kurset finnes på norsk og engelsk.

Ta kurset om Ansvarlig vertskap her

 

Ansvarlig vertskap opplæringshefte

 

Slik kan utelivsbransjen jobbe forebyggende

Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket blir overholdt. Helsedirektoratets guide til internkontroll kan bidra til enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester.

Videre tips er å:

  • Skape trygge utesteder for stabil omsetning, gode arbeidsforhold og lettere rekruttering av ansatte
  • Gi opplæring til ansatte for å kunne håndtere skjenkereglene
  • Ha god dialog med kommunen
  • Ha god dialog med politiet
  • Motiver de ansatte til å ta Ansvarlig vertskapskurs

Ta kontakt med Mariann Wiig på servicekontoret om du har spørsmål vedrørende Ansvarlig vertskap.