Ansvarlig vertskap

Ansvarlig vertskap er et formalisert samarbeid mellom kommune, politi og utelivsbransje.

Opplæring av ansatte ved skjenkestedene, og intensiv tilsyn med utestedene for å hindre overskjenking og skjenking til mindreårige, står sentralt.

Målet er kort og godt å få til et tryggere uteliv både for ansatte og gjester på utesteder i Kristiansund.

I Kristiansund tar vi sikte på å gjennomføre kursing av bransjen en gang i året. Vi går da igjennom mange ulike temaer.

Kursene har vært populære, vi har hatt mange deltakere og evalueringen etter kursene viser at kursdeltakerne har vært meget fornøyd med kursinnholdet.

I tillegg til kurs har vi bransjetreff 3-4 ganger per år. Vi har vært innom mange tema, og har hatt foredragsholdere fra brann og redning, politiet, taxisentralen, helsesøster på videregående, kemnerkontor, vinmonopolet, natteravnene, ambulansetjenesten, arbeidstilsynet mm.

Ta kontakt med Mariann Wiig på servicekontoret om du har spørsmål vedrørende Ansvarlig vertskap.