Salgstider for alkohol

Salgstider for når det kan selges alkohol i butikk i Kristiansund kommune

Hverdager

kl 08.00 - 20.00

Lørdager

kl 08.00 - 18.00

Onsdag før skjærtorsdag

kl 08.00 - 18.00

Påskeaften 

kl 08.00 - 18.00

Dagen før 1. mai (høytidsdag)

kl 08.00 - 20.00

Dagen før 17. mai (høytidsdag)

kl 08.00 - 20.00

Dagen før Kristi Himmelfartsdag

kl 08.00 - 20.00

Pinseaften

kl 08.00 - 18.00

Julaften

kl 08.00 - 18.00

Nyttårsaften

kl 08.00 - 18.00

Valgdagen

Kl 08.00 – 20.00

Søndager og helligdager

Ikke ølsalg