Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Ønsker du å skjenke alkohol for et åpent aller lukket arrangement, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?

 

Kort fortalt

 • Skal du arrangere et lukket eller åpent arrangement, må du søke om skjenkebevilling.
 • Skjenking mot betaling krever alltid bevilling. Ikke noe unntak.
 • Skjenking uten betaling krever også bevilling. Det er noen unntak.

 

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

 • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling.
 • Du tar betalt for alkohol i et lukket selskap som for eksempel jubileum eller interne arrangementer i firmaer (Lukket arrangement)
 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område (åpent arrangement)

Når kan jeg slippe å søke?

 • Det er ikke nødvendig å søke bevilling for skjenking av alkohol til arrangementer som du opprinnelig kunne holdt hjemme, når skjenkingen skjer uten betaling. Det gjelder for eksempel bryllup, jubileum eller konfirmasjon.
 • Bedrifter som skjenker i egne lokaler til sine ansatte uten å ta betaling, trenger ikke søke bevilling. Dette gjelder ikke organisasjoner og lignende som leier et offentlig lokale til feiring av for eksempel foreningens jubileum. Disse arrangementene er bevillingspliktige.

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må også være fylt 20 år.
 • Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Søknadsfristen for ambulerende bevilling er en uke. 
Søknadsfristen for en enkeltanledning er 2 uker. 
Søknadsfristen for festivaler er 8 uker. 

Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. 
På sommeren kan det ta noe lengre tid å få søknaden behandlet.

Hva koster det?

Gebyrsatsen er kroner 440,- per arrangement i 2024. 

Hvordan klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Her kan du søke om skjenkebevilling for åpent eller lukket arrangement