Tobakkssalgsregisteret og tobakksurrogater

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift

Registrering og avregistrering i tobakkssalgsregisteret

Les mer om hvordan du registrer og avregistrerer tobakksalg hos Helsedirektoratet.

Kontroll av tobakkssalg

Kommunen kontrollerer alle steder som selger tobakksvarer 

Vi ser blant annet etter at:

Tilsynsavgift

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen. Tilsynsavgiften for faste salgssteder er kr 5420,- i året (2024)

For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1450,- kroner i året (2024)

 

Retningslinjer og lover

Regler for salg av tobakksvarer

Tobakksskadeloven


Tobakksalgsforskriften