Radongass

Radon er en radioaktiv edelgass som finnes naturlig, men i varierende konsentrasjoner i bergarter og mineraler. Både jordluft og grunnvann kan inneholde radon. 

I utette kjellere vil gassen derfor lett sive inn. Bygningers tekniske egenskaper er derfor med på å bestemme om innelufta blir radioaktiv. Vitenskapelige studier viser at det er en klar sammenheng mellom konsentrasjon/eksponeringstid av radongass og lungekreft.

Radon verken smaker eller lukter, og gassen er fargeløs. Det er derfor umulig å vite om det er for høye radonkonsentrasjoner i en bolig uten at det gjennomføres måling.

Nye bygningsforskrifter har som mål å få ned radonnivået i inneluft med påfølgende redusert fare for kreftsykdom.

 

 

Du bør måle radongass i din bolig

  • Statens strålevern anbefaler at alle boliger bør radonmåles regelmessig, spesielt etter ombygging.
  • Målingene bør utføres med sporfilm i vinterhalvåret. Dette kan boligeier enkelt utføre selv. I tilfeller med bare en forhøyet måling, kan det lønne seg med enn kontrollmåling før igangsetting av kostbare utbedringstiltak.
  • Ta kontakt med fagspesialist dersom høye konsentrasjoner påvises.

 

Hvordan gjennomføre radonmåling?

Dersom du har målt radon i huset ditt tidligere og resultatet viste mellom 100 og 200 Bq/m3, bør du vurdere enkle tiltak som tetting mot grunn og økt lufting for å få konsentrasjonen så lav som mulig hjemme hos deg. Ved målinger over 200 Bq /m3 i offentlige bygg og utleieboliger, skal det alltid bli gjort tiltak slik at måleresultatet kommer under denne grensen. Det bør alltid måles i etterkant av utbedringer for å se om ønsket effekt er oppnådd.

Krav ved utleie

Alle utleiere av boliger må innen 1.jan.2014 må ha foretatt målinger og eventuelt gjort nødvendige tiltak for at det ikke er mer enn 200 Bq/m3 i utleielokalene. Strålevern info

 

Er radonstråling et problem i Kristiansund?

Bergartene i Kristiansund avgir generelt lite naturlig radongass, men det finnes noen granitter som kan avgi denne gassen. Egenskapene til løsmassene i området har også betydning for utstrålingen. I stillestående luft kan strålingen oppkonsentrere seg. Det er egentlig nedbrytningsproduktene av radon som gir oss den kraftigste stråledosen. Statens strålevern anbefaler en tiltaksgrense på 100 Bq/m3 i oppholdsrom, videre anbefaler de en maksimalgrense på 200 Bq/m3. Fra og med 1.juli 2010 sier byggeforskriften at det er påbudt å legge tette radonmatter under nye bygg.

Radonstrålingen kan være forskjellig på korte avstander slik at måleresultatet kan være ulikt fra hus til hus. Tidligere målinger viser at radonproblemet generelt er lite i Kristiansund.

Artikkelliste