Forurenset grunn

Her kan du finne nyttig informasjon om forurenset grunn og hva du må gjøre for å sikre at forurenset grunn håndteres riktig.

Kommunen er forurensningsmyndighet ved terreng inngrep i områder der det er grunn til å tro at det kan være forurenset grunn. Terreng inngrep i slike områder kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene. For å forhindre dette stiller myndighetene krav til hvordan forurenset grunn skal håndteres.

Bærekraftsmålene 

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 15 - Livet på land - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde

Artikkelliste