Forurensning fra industri

Her finner du hvordan du kan finne informasjon om utslippene rundt Kristiansund.

Industrivirksomhet som medfører luftforurensning skal ha utslippstillatelser og kunne dokumentere at utslippene ikke går utover de verdiene som er oppgitt i tillatelsen. Utslippstillatelser i Kristiansund.