Helesråd om luftkvalitet

Les om hvordan luftforurensningen påvirker helsen.

Mange mennesker får helseproblemer av dårlig luftkvalitet. På nettsiden luftkvalitet.info får du vite hvordan luftkvaliteten er akkurat nå. Luftforurensningen i Kristiansund er først og fremst svevestøv hvor hovedkilden er trafikk/transport samt vedfyring. 

 

Helserisiko varsles med fargekoder

Nivået på forurensning markeres med ulike fargekoder som sier noe om helserisikoen.

Alle friske mennesker vil kunne oppleve irritasjonssymptomer når de blir eksponert for høye forurensningsnivåer der de bor eller oppholder seg. Slik plager er ubehagelige, men ikke farlige.

 • Grønn (lite forurensning): 
  Liten eller ingen helserisiko.
 • Oransje (moderat forurensning): 
  Moderat helserisiko, der helseeffekter kan forekomme hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt personer med alvorlige hjerte- og karsykdommer.

  Utendørs aktivitet kan anbefales, men allergikere, astmatikere og andre med luftveislidelser (KOLS, bronkitt, lungebetennelse osv.) bør vurdere sin aktivitet i områder med mye trafikk eller høye andre utslipp.
 • Rød (høy forurensning): 
  Betydelig helserisiko. Helseeffekter kan forekomme hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt personer med alvorlige hjerte- og karsykdommer. 

  Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene. 

  Opphold utendørs på og ved de mest trafikkerte punktene som eksempelvis Vil over litt lengre tid (mer enn 1 time), vil kunne gi irritasjon fra slimhinner/luftveier.
 • Lilla (svært høy forurensning): 
  Alvorlig helserisiko. Følsomme grupper i befolkningen kan få alvorlige helseeffekter. Luftveisirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer. 

  Personer med hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene. 

  De som har en hjerte/kar sykdom, KOLS eller astma, har økt risiko for alvorlige forverrelser av sin sykdom. Allergikere vil kunne oppleve kraftigere symptomer fra luftveiene. Generelt bør befolkningen vurdere sin utendørsaktivitet i områder med svært høy luftforurensning.