Bli bedre kjent med hjorten

Her finner du en informasjonsbrosjyre om å bli bedre kjent med hjorten

  • Hjorten er en positiv del av vår natur, også i bynære områder.
  • I brosjyren leser du mer om hjorten, adferd, leveområde, hvordan hjorten har tilpasset seg mennesker og hvordan vi kan tilpasse oss dyrene.
  • Brosjyren har også en egen side om kommunens viltforvaltning.
 

Informasjonsbrosjyre

Artikkelliste