Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Med naturmangfoldloven skal vi ta vare på naturen, både gjennom vern av områder og at bruken av naturen skal skje på en bærekraftig måte.

Naturmangfoldlovens formål og virkeområde

Artikkelliste