Jakttider - fellingsavgift og viltfond

Her finner du mer informasjon om de mest sentrale jakttider, fellingsavgift og viltfond

Jakttider

Følgende forskrift gjelder for jakttider i Norge.

Fellingsavgift

Fellingsavgiften for hjort og elg fastsettes av den enkelte kommunen innenfor rammene som er bestemt i statsbudsjettet av Stortinget. Kristiansund kommune har vedtatt å følge maksimumssatsene. Fellingsavgiften betales til kommunens viltfond ut fra hva som er skutt.

Gjeldende satser for fellingsavgift til kommunen finner du på Miljødirektoratets hjemmesider.

Kommunale viltfond

Alle kommuner som har åpnet for jakt på elg og hjort skal etablere et kommunalt viltfond. Inntektene til kommunale viltfond er den offentlige fellingsavgiften for elg og hjort i Kristiansund og fondets årlige avkastning. Formålet med det kommunale viltfondet er å skape økonomisk grunnlag for å fremme viltforvaltningen i kommunen. I Kristiansund går hele viltfondspotten til å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.

Forvaltning

Kristiansund kommune kjøper forvaltningsressurs hos Tingvoll kommune.

Kontaktperson er Lars Erling Koksvik. Du tar kontakt på telefonnummer 92614733. (71532400 Tingvoll kommune)

Artikkelliste