Bestille kart/situasjonskart og naboliste

Her kan du bestille følgende:

 • Forenklet situasjonskart. Dette kartet benyttes ved mindre byggetiltak (tilbygg, påbygg, oppføring av garasje, veranda osv...)

 • Situasjonskart. Dette kartet brukes i forbindelse med oppføring av ny tiltak.

 • Digital kart i arbeidsformat. Som vanlig alle typer kart sender vi både per post og elektronisk i pdf formatet. Her for du mulighet for å bestille andre "arbeids" formater som for eksempel sosi, dxf, dwg. Husk å opplyse ønskende formatet i kommentar til bestilling. 

 • Naboliste. Før du sender inn en søknad om å bygge noe på en eiendom, må du varsle naboer og gjenboere og gi de mulighet til å uttale seg. Her får du komplett naboliste til eiendommen din.

 • Gjeldende reguleringsplanens bestemmelse på eiendommen. Før du begynner å planlegge et byggetiltak er det viktig at du sjekker gjeldende reguleringsplan på eiendommen din. Hver reguleringsplan består av et kart og tilhørende bestemmelser.Bestemmelsene sammen med kartet beskriver nærmere hva tillates på eiendommen din.

 • Eiendomsinformasjon (meglere).

 

Priser per tjeneste

 • Forenklet situasjonskart - kr. 1.390 (over 2000 m² - 414 kr. i tillegg per påbegynt 1000 m²)
 • Situasjonskart  - kr. 4.558 (over 2000 m² - 1200 kr. i tillegg per påbegynt 1000 m²

Prisen på vektordata (digitale kartdata) beregnes ut fra areal og mengde data (etter Geovekst priskalkulator). 

For å gjennomføre bestilling kan du bruke:

 • Skjema nede (private kunder)
 • eller møt opp på servicekontoret (åpningstider kl.13.00 - kl.15.00).

 

Skjemaet under kan benyttes for å bestille kart, nabolister m.m.

du har krav på å oppgi grunn, siden dette er lovpålagtdu har krav på å oppgi grunn, siden dette er lovpålagt
Felt merket med * må fylles ut

 

Husk!

I de fleste byggesaker skal i situasjonsplanen inntegnes: 

 • ønsket tiltak markert med farge
 • utvendige mål på tiltaket
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense
 • avstand annen bebyggelse
 • avstand midt vei
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute og byggets møneretning

 

Les mer om situasjonsplan - hva kreves?

 

Mange av våre kunder kjøper data enten til bruk for eiendomsomsetning eller for å sende inn et byggesøknad. Megleropplysninger, og nabolister kan også bestilles via INFOLAND.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund