Enebolig, rekkehus eller anneks

Hvis du skal bygge eller rive en bolig, kan du ikke søke selv. Søknaden må utarbeides av fagfolk (ansvarlig søker).

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning.