Ildsted eller skorstein

Du må alltid melde fra

Uavhengig av om du må sende byggesøknad eller ikke må du alltid sende melding til kommunen hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted. Dette gjør du for at Brann- og redningsetaten skal få operert raskere og tryggere hvis en brann oppstår.

NB: Husk å melde i fra til Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste når nytt ildsted er montert eller at det er foretatt vesentlige endringer.

Melding om montering av ildsted 

 

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

  • du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en skorstein

Søk med hjelp fra fagfolk

 

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

  • du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.

 

Veiledere for montering og oppføring

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.