Separat boenhet

Det er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven å opprette en separat boenhet.

Boenheten må oppfylle alle krav som stilles i til boenhet i teknisk forskrift og arealplan. Dersom du vil opprette eller få godkjent en separat boenhet må du søke ved hjelp av fagfolk (ansvarlig søker). Før du engasjerer en ansvarlig søker kan det være greit at du setter deg inn i noen av kriteriene som kreves for å få godkjent en separat boenhet etter plan- og bygningsloven.

Boenheten må:

  • tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle
  • være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak.
  • ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett
  • ha egen separat inngang
  • tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer

Du kan lese mer om de tekniske kravene hos Direktoratet for byggforvaltning. 

Gjennom vedtatte planer (som kommuneplan og reguleringsplaner) kan det også være krav som må oppfylles. Dette kan for eksempel være krav til uteareal, parkering, størrelsen på boenheten og antall boenheter i et regulert område. 

Det er ansvarlig søker som må fylle ut og sende inn søknaden for deg. Ansvarlig søker kan være en arkitekt, bygningsingeniør, tømrermester eller tilsvarende.

Søk med hjelp fra fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett. Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning.

 

Utleie av boenheter

Utleie av boenheter reguleres ikke av plan- og bygningsloven, men arealet som leies ut må være godkjent som boligareal.