Små endringer innendørs

Dette gjelder kun for installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner. Tiltaket må ikke berøre bærende konstruksjoner og ikke bryte branncellen.

Du trenger ikke søke om å

  • sette opp, flytte eller rive en ikke-bærende vegg innenfor en og samme branncelle
  • Installering, endring og reparasjon av våtrom innenfor en bruks-enhet eller branncelle
  • Installering og endring av enkle installasjoner innenfor en bruks-enhet eller branncelle

Artikkelliste