Justering av eiendomsgrenser/arealoverføring

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering (innenfor 5% av den minste involverte eiendommen) eller arealoverføring ved areal som overstiger 5%.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier av eiendommene som er involvert i grensejusteringen.

Hva koster det?


1. Grensejustering (ett trinn)

Det koster 12.700 kroner for oppmåling og saksbehandling av areal fra 0-250 m2.
Det koster 15.960 kroner for oppmåling og saksbehandling av areal fra 251-500 m2.

Grensejustering kan utføres ved areal inntil 5% av den minste av de involverte eiendommer (max 500 m2).

NB! Er ikke grensejusteringen i samsvar med arealformål i reguleringsplan eller innenfor 100-meters beltet må saken behandles i to trinn.

2. Arealoverføring (to trinn)

1. Først skal saken behandles hor Plan -og Byggesak.
    
Det koster 6.530 kroner for søknadsbehandling ved arealoverføring.
For dispensasjon fra én enkelt bestemmelse gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven, beregnes et gebyr på kr 12.000. For dispensasjon fra flere bestemmelser gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven, beregnes et gebyr på kr 7.800 pr. dispensasjon for de påfølgende.

2. Saken skal så behandles ved Oppmålingsavdelingen.
   
Det koster 15.580 kroner for oppmåling og saksbehandling av arealoverføring av areal fra 0-250 m2.
   
Det koster 24.293 kroner for oppmåling og saksbehandling av arealoverføring av areal fra 251-500 m2.
   
(kr. 2.341 per nytt påbegynt 500 m2)

Arealoverføring utløser dokumentavgift og arealet må være heftelsesfritt før det overføres.

Eventuelle tillegg

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift ved arealoverføring

Matrikkelbrev koster fra 175 til 350 kroner per stykk. 
 

 
 

Slik søker du

om grensejustering på skjema:

Vedlegg som må være med søknaden:

  • Kart over hva som ønskes grensejustert .
  • Berørte naboer må skrive under på side 2 i skjemaet

om arealoverføring på skjema:

Søknad om arealoverføring (deling) (PDF, 245 kB)


Vedlegg som må følge med søknaden:

Kart over hva som ønskes arealoverført.
Skjema opplysninger i nabovarsel og kvittering for at nabovarsel varsel er sendt
Søknad om dispensasjon hvis arealet er innenfor 100-meters beltet fra sjøen eller i LNF- område 
 

3. Lever søknaden

Lever søknaden til oss  per post, ved oppmøte eller på e-post.

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker (arealoverføring), og mottar faktura på saksbehandling etter plan -og bygningsloven.

Dersom søknaden blir godkjent, starter saksbehandling og oppmåling.

Du vil da motta faktura på oppmåling og saksbehandling etter matrikkelloven

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.

Saken skal være fullført innen 16 uker etter at vedtak er fattet.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund