Søk om å slå sammen eiendommer

Eiendommer med samme eier kan slås sammen for å få en mer hensiktsmessig utnyttelse av tomten.
Det er ikke gebyr for tjenesten.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Eiendommene må ligge i samme kommune.

  • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver.
  • Sammenslåingen må oppfylle matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43.
  • Sammenslåingen må ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne.

Hva koster det?

Det koster ingenting å slå sammen eiendommer, men matrikkelbrevet du får tilsendt når sammenslåingen er gjennomført koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Slik søker du

1. Skriv søknaden

  • Alle hjemmelshaverne må fylle ut og skrive under på skjemaet
  • Legg ved kart som viser eiendommer som skal slås sammen
  • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet.
  • Fyll ut skjemaet , og send det til Plan- og bygningsetaten.
  • Ved eventuell prioritetskollisjon må dette ordnes av grunneier før sammenslåing kan tinglyses
    .

2. Lever søknaden

Lever søknaden til oss  per post, ved oppmøte eller på e-post.

Hva skjer videre?

Søknaden behandles og du får svar innen 6 uker.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund