Den polykrome by

Den polykrome by er et resultat av den fargerike bebyggelsen som reiste seg i årene fra 1940 til 1965, etter bombingen av Kristiansund i 1940. Den polykrome by er en viktige del av Kristiansunds identitet, historie og bymiljø.

Våren 2018 utviklet Kristiansund kommune en fargepalett for trehusbebyggelsen fra gjenreisningsårene.  Fargepalettens hensikt er å inspirere, og å være et verktøy for byen og huseiere som ønsker å ta vare på fargene, slik at vi fortsatt kan være den polykrome by i framtida. Fargepaletten er utviklet i et samarbeid mellom professor i farge, arkitekt og kunstner Mette L’orange, treskjærer og kunstner Rolf Sogge og kommunens prosjektansvarlige Anna Ervik Johnsen.

Oktober 2018 ble det trykt opp en redigert brosjyre som viser palettens 80 farger. Denne kan hentes på Servicetorget, eller i byens malerforretninger.

 

Den polykrome fargepaletten

Fargepaletten for trehusbebyggelsen fra 1940-65 i sin helhet, med informasjon om historie, malingstyper og hvordan paletten kan anvendes.

 

Bakgrunn og historie

I artikkelen «Gjenreisningsbyen Kristiansund – en holmgang mellom tradisjon og modernisme» av Christ Allan Sylthe, kan du lese mer om historia og arkitekturen til gjenreisningsbyen. Artikkelen ble første gang publisert i Fortidsminneforeningens årbok i 2015. 

Klikk her for å lese artikkelen (PDF, 9 MB).

 

Den polykrome by 2018

Våren 2018 utførte elevene ved Kunst Design og Arkitektur VG1, Kristiansund VGS, en fargeregistrering. Fasadefargen på 155 trehus i sentrum, bygd i perioden 1940-65, ble registrert og systematisert. Er Kristiansund fortsatt den polykrome by i 2018?

 

Skrapeprøvene

Rolf Sogge har utført skrapeprøver på en rekke trehus i sentrum. Funnene gjort gjennom skrapeprøvene har dannet grunnlaget for den polykrome paletten.  Her kan du se hvilke farger skrapeprøvene avdekte på de ulike adressene. Farger markert P/WP kan du finne igjen i fargepaletten.

Klikk her for å se skrapeprøvene (PDF, 515 kB)


Forprosjektbeskrivelse - fargepalett

Etterkrigsårenes fargerike bebyggelse har gitt Kristiansund identitet og egenart, samtidig som den forteller en viktig del av historia om Kristiansund som gjenreisningsby. Som i mange andre norske byer ser en at den fargerike bebyggelsen er i ferd å bli visket ut av hvite trender og lav bevissthet rundt vårt felles ansvar for å ta vare på identiteten, historia og bymiljøet vårt. På bakgrunn av dette utviklet Kristiansund kommune i 2018 en fargepalett basert på gjenreisningsårenes farger. Hensikten med fargepaletten er å inspirere, og å hjelpe hus- og gårdeiere som ønsker å ta vare på fargene, slik at vi kan fortsette å være den polykrome by i framtida. Her kan du lese mer om bakgrunnen for prosjektet. 

Klikk her for å se forprosjektbeskrivelsen (PDF, 3 MB).


Kristiansund på 60-tallet

 Foto: Widerøe Flyveselskap/ Eier: Nasjonalbiblioteket