Kart (GeoInnsyn) - veileder

Et kart kan si mer enn tusen ord.

Kartet er enkelt i bruk. Prøv kartløsningen ved å klikke på GeoInnsyn (side åpnes i nytt vindu). I kartet kan du navigere ved hjelp av mus. For å zoome inn og ut kan du bruke + og - knappen (nederst til høyre) eller bruke mus scroll.

 

I kartet kan du:

  • Søke på adresser

Først skriv adresse i søkefeltet (øverst til venstre), så trykk ENTER.

Skjermbilde av kart som viser gater og bygg i sentrum av Kristiansund - Klikk for stort bildeI søkefeltet kan du skrive inn det du vil søke på, for eksempel Vågeveien 4. Med pluss og minus tastene kan du zoome inn og ut av kartet. Skjermdump fra GeoInnsyn

 

Utvid vegadresse i meny under og velg adresse fra lista.

Bildet viser hvor du trykker for å finne din adresse i kartet.

 

  • Søk på eiendom (Gnr./Bnr.)

Først skriv gårds og bruksnummer med / mellom, så trykk ENTER.

Bildet viser hvor du kan finne eiendommen din i kartløsningen.

Da dukker det opp markøren som viser eiendommen.

  • Se på forskjellige planer

Fra meny til venstre kan du se på gjeldende reguleringsplaner. Først klikk på Lag-knappen til venstre i søkefeltet.

Bildet viser hvor du kan trykke for å velge forskjellige typer kart i kartløsningen.

Så, velg interessante planer.

Bildet viser hvordan du kan velge forskjellige typer kart, for eksempel reguleringsplan eller kommuneplan for et område.

Hvis du ønsker å vite hvordan Finne gjeldende reguleringsplan og bestemmelser for en eiendom klikk her.

  • Finn eiendomsgrense og se hva opplyses om eiendommen din i matrikkel.

Fra meny til venstre kan du velge forskjellige typer kart. Hvis du avkrysser "Eiendomskart" kan du finne eiendomsgrenser, men også opplysninger om eiendommen din fra matrikkel.

Bildet viser hvordan du kan finne informasjon knyttet til eiendommen din.

Etterpå velg "Vis matrikkelrapport".

Bildet viser hvordan man finner matrikkelrapporten i kartløsningen.

 

Kartløsningen gir mange muligheter. Du kan skrive ut kartet, noe som kan være nyttig i mange sammenhenger. Bruk litt tid til å finne fram til alle mulighetene i kartløsningen. Visste du at du kan måle avstander og arealer i kartet?

 

Trenger du situasjonskart?

Du kan ikke bruke kartet som situasjonskart ved bygge- eller delingssak. Situasjonskart for bygge- og delingssak blir kvalitetssikret ved bestilling hos kommunen. Trenger du situasjonskart, kopi av reguleringsplan og naboliste, bruk vårt bestillingsskjema her. Alternativt kontakt oss på Servicekontoret


Meld fra om feil og mangler. 

Et kart vil aldri være feilfritt. Hovedgrunnen til det er lengden på tidsintervallene mellom hver kartlegging. Som hovedregel går det minst 4 år mellom hver flyfotografering. Endringene i terrenget blir derfor ikke synlig i kartet før ny fotografering og kartkonstruksjon blir utført. Meld fra til oss om feil og mangler i kartet.

 

Avansert kartløsning

Mange av våre kunder foretrekker fortsatt å bruke den eldre versjonen av kartet (WebInnsyn).

For å komme til WebInnsyn klikk på Lag-knappen til venstre i søkefeltet.

Så gå til andre fane og velg "Gå til WebInnsyn" nederst i meny.

Utsnitt fra kartløsningen som viser hvordan man går fra GeoInnsyn til WebInnsyn.

Du kan fritt veksle mellom gammel og nytt kart.

For å komme tilbake til GeoInnsyn klikk her:

Utsnitt fra kartløsningen. Knappen som gir mulighet til å veksle mellom de to ulike kartløsningene WebInnsyn og GeoInnsyn er markert.