Eiendomsregisteret - Matrikkelen

Norges offisielle eiendomsregister kalles matrikkelen. Det er en nasjonal base for eiendomsdata, bygninger og adresse.

Hvordan kan jeg se hva som er registrert om eiendommen min?

Matrikkelopplysinger om eiendommen finner du på SeEiendom

Her kan du søke på Adresse og GID (gårds- og bruksnummer).
Skriv inn kommunenummer (1505 for Kristiansund kommune) og GID. Eksempel 1505-1/117.

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken. Tjenesten er laget for privat bruk. Profesjonelle virksomheter må få tilgang via betalte tjenester.

Grunnboken er et register over alle tinglyste dokumenter relatert til fast eiendom og borettslagsandeler i Norge - hjemmelshavere, heftelser og rettigheter. Registreringer i grunnboken sikrer rettsvern i forhold til tredje part.

Se eiendom består av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom kan du få mer informasjon om eiendommen. Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge. Når du har valgt en eiendom kan du bestille en bekreftet utskrift fra grunnboka, eller se en kopi på skjermen.
Grunneiere eller andre som ønsker ytterligere innsyn i matrikkelen må ta kontakt med kommunen. Spørsmål angående grunnboken må rettes til Kartverket.

Hvis opplysningene i matrikkelen er feil

I følge matrikkelloven § 26 kan du som eier kreve retting av opplysninger i matrikkelen.
Det gjøres ved å sende en søknad til postmottaket i kommunen.
Skjema som kan benyttes finner du her: Skjema for retting av matrikkel (PDF, 26 kB)
Søknaden må kunne dokumentere at opplysningene som ligger i matrikkelen er feil, og det kan kreves samtykke fra naboer vedrørende retting av feil i matrikkelkartet.

Artikkelliste