Råd og klagenemda

Her finner du en oversikt over rådene vi har i Kristiansund kommune. Rådene er rådgivende organer for bystyret og behandler saker innenfor sine fagfelt og samfunnsområder.