Status politiske vedtak

Oppfølging av politiske vedtak inngår i kommunens styringssystem. Systemet skal sikre implementering og oppfølging av det som er planlagt og vedtatt. Styringssystemet er én av tre hovedelement i kommunens virksomhetsstyring.

Status politiske saker:

Status verbalforslag:

Trykk på lenkene under for å se tabellene i fullskjermvisning.

Status politiske saker

Status verbalforslag

Tabellene viser politiske saker behandlet i formannskap og bystyre. Kun saker i siste behandlende organ er medtatt, med mindre saken ikke er påbegynt eller behandlingen i formannskapet medførte at saken ble trukket, utsatt eller sendt tilbake.