Betaling av eiendomskatt


Slik betaler du eiendomsskatt for 2024


Eiendomsskatt og kommunale avgifter samles

Eiendomsskatten for 2024 faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura. Unntaket er sameier som mottar en felles faktura for kommunale avgifter. Seksjonseierne i slike sameier får egen faktura for eiendomsskatt. 

Betales i fire terminer

Eiendomsskatten (og kommunale avgifter) skal betales i fire terminer. Betalingsfrister i 2024 er:

Forfallsdato for kommunale avgifter
Termin Betalingsfrist Periode
1 20.mars januar, februar, mars
2 20.juni april, mai, juni
3 20.september juli, august, september
4 20.desember oktober, november, desember

Faktura sendes normalt ut minst 3 uker før forfallsdato. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage.

  • Faktura for første termin blir sendt ut i begynnelsen av mars. Fakturamottaker kan da benytte betalingsinformasjonen til å opprette avtalegiro og/eller eFaktura.
  • Merk at mange mottar kommunale avgifter samlet i sameier, mens eiendomsskatten sendes ut pr seksjon.
  • Er beregnet eiendomsskatt mindre enn 300 kroner, kreves den ikke inn, og det blir heller ikke sendt faktura.
  • Hvis en eiendom eies av flere, eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler eiendomsskatten.


Endre fakturamottaker

Fakturamottaker for eiendomsskatten er i utgangspunktet eldste eier av eiendommen eller samme person som mottar faktura for kommunale avgifter for eiendommen.

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvaret for å betale eventuell eiendomsskatt. Fakturamottaker er oppgitt på eiendomsskatteseddelen. 

Betalingsvansker

Hvis du ikke betaler eiendomsskatten i tide, må du betale forsinkelsesrenter. Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eiendomsskatteloven. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.

Hvis du ikke kan betale må du kontakte økonomiseksjonen v/innfordring før forfall.
Saksbehandlers kontaktinfo finner du på tilsendte giroer/varsel.

Artikkelliste