Sakkyndige nemnder

Medlemmer og oppgaver

Sakkyndig nemnd og klagenemnd består av politikere, og oppnevnes av kommunestyret for 4 år. For perioden 2019-2023 er følgende valgt:

Medlemmer i sakkyndig nemnd:

Asbjørn Jordahl, AP
Mildrid Fiske, SP
Idar A. Slatlem, H

Medlemmer i klagenemnda:

Bjarne Brunsvik, AP
Torbjørn Jakobsen, SP
Addy-Anne Vevang, FRP

Sakkyndig nemnds oppgaver:

  • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer.
  • Vedtar metode og hjelpeparametre.
  • Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet.
  • Ansvarlig for vedtatte takster.
  • Førsteinstans ved klagebehandling.

Klagenemndas oppgaver:

  • Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes.
  • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak.
  • Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling.
  • Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten og kan også sette taksten opp.

Artikkelliste