Endre eier eller fakturamottaker


Endre fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvaret for å betale de kommunale avgiftene.

Eierskifte

De fire terminene har faste forfall og skal betales til rett tid. Kjøper og selger må bli enige seg imellom om fordelingen av kommunale avgifter. Vi sender ikke ut delfaktura, og forutsetter at fakturabeløpet blir betalt samlet.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund