Endre eier eller fakturamottaker


Endre fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvaret for å betale de kommunale avgiftene.

Eierskifte

De fire terminene har faste forfall og skal betales til rett tid. Kjøper og selger må bli enige seg imellom om fordelingen av kommunale avgifter. Vi sender ikke ut delfaktura, og forutsetter at fakturabeløpet blir betalt samlet.