Feiegebyr, satser brann og redning

Gebyr for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene.

Tjenester og utstyr
Tjenester og utstyr
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Utrykning til unødige alarmer knyttet til utløsing av automatiske brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg eller innbrudd Per utrykning 2.530,-
Utrykning i forbindelse med heisalarm Per utrykning 2.780,-
Feie-/tilsynsgebyr Per leilighet 452-
Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig 665,-
Kamerainspeksjon Per time inkl. personell 1.374,-
Fresing pipeløp Per time inkl. personell 1.374-
Personellskapsbil m/pumpe Per time inkl. sjåfør 1.692,-
Stigebil Per time inkl. sjåfør 1.692-
Tankbil Per time inkl. sjåfør 1.692-
Lett varebil/personbil Per time 585,-
Tilhengersprøyte Per time 585,-
Bærbar motorsprøyte Per time 470,-
Vannsuger Per time 370,-
Elektriske pumper Per time 320,-
Høytrykkspyler Per time 320,-
Brannslanger á 25 meter Per stk./døgn 320,-
Temperaturkamera Per time inkl. person 1.374,-
Forbruksmateriell Etter forbruk
Kursinstruktører Per instruktør/time 845,-
Funksjonstesting og merking av brannkummer Per kum 1.270,-
Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV Per søknad 2.550,-
Andre arbeidsoppdrag (medgått tid) Per personell/time 845,-
Ved spesielle arbeidsoppgaver kan høyere timespris enn angitt over avtales med oppdragsgiver

 

Alarmsentral
Alarmsentral
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Brannalarm fra bedrift/næring med en alarminngang Per år 5.200,-
Brannalarm fra bedrift/næring med to eller flere alarminngang Per år 8.350,-
Brannalarm fra bygning m /flere leiligheter Per måned Etter avtale
Heisalarmer Mottak per år/heis 3.400,-

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund