Feiegebyr, satser brann og redning

Gebyr for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene.

Tjenester og utstyr
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris ekskludert merverdiavgift
Utrykning til unødige alarmer knyttet til utløsing av automatiske brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg eller innbrudd Per utrykning 3000,-
Utrykning i forbindelse med heisalarm Per utrykning 3000,-
Feie-/tilsynsgebyr Per leilighet 627,-
Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig 941,-
Kamerainspeksjon Per time inkl. personell 1500,-
Fresing pipeløp Per time inkl. personell 1500,-
Personellskapsbil m/pumpe Per time inkl. sjåfør 1900,-
Stigebil Per time inkl. sjåfør 1900,-
Tankbil Per time inkl. sjåfør 1900,-
Lett varebil/personbil Per time 660,-
Tilhengersprøyte Per time 660,-
Bærbar motorsprøyte Per time 550,-
Vannsuger Per time 400,-
Elektriske pumper Per time 400,-
Høytrykkspyler Per time 400,-
Brannslanger á 25 meter Per stk./døgn 400,-
Temperaturkamera Per time inkl. person 1500,-
Forbruksmateriell Etter forbruk
Kursinstruktører Per instruktør/time 920,-
Funksjonstesting og merking av brannkummer Per kum 1500,-
Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV Per søknad 2700,-
Andre arbeidsoppdrag (medgått tid) Per personell/time 920,-
Ved spesielle arbeidsoppgaver kan høyere timespris enn angitt over avtales med oppdragsgiver

 

Alarmsentral
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Brannalarm fra bedrift/næring med en alarminngang Per år 5.200,-
Brannalarm fra bedrift/næring med to eller flere alarminngang Per år 8.350,-
Brannalarm fra bygning m /flere leiligheter Per måned Etter avtale
Heisalarmer Mottak per år/heis 3.400,-