Feiegebyr, satser brann og redning

Gebyr for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene.

Tjenester og utstyr
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Utrykning til unødige alarmer knyttet til utløsing av automatiske brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg eller innbrudd Per utrykning 2.850,-
Utrykning i forbindelse med heisalarm Per utrykning 2.850,-
Feie-/tilsynsgebyr Per leilighet 466-
Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig 686,-
Kamerainspeksjon Per time inkl. personell 1.410-
Fresing pipeløp Per time inkl. personell 1.410-
Personellskapsbil m/pumpe Per time inkl. sjåfør 1.750,-
Stigebil Per time inkl. sjåfør 1.750-
Tankbil Per time inkl. sjåfør 1.750-
Lett varebil/personbil Per time 600,-
Tilhengersprøyte Per time 600,-
Bærbar motorsprøyte Per time 480,-
Vannsuger Per time 380,-
Elektriske pumper Per time 330,-
Høytrykkspyler Per time 330,-
Brannslanger á 25 meter Per stk./døgn 330,-
Temperaturkamera Per time inkl. person 1.410,-
Forbruksmateriell Etter forbruk
Kursinstruktører Per instruktør/time 870,-
Funksjonstesting og merking av brannkummer Per kum 1.310,-
Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV Per søknad 2.620,-
Andre arbeidsoppdrag (medgått tid) Per personell/time 870,-
Ved spesielle arbeidsoppgaver kan høyere timespris enn angitt over avtales med oppdragsgiver

 

Alarmsentral
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Brannalarm fra bedrift/næring med en alarminngang Per år 5.200,-
Brannalarm fra bedrift/næring med to eller flere alarminngang Per år 8.350,-
Brannalarm fra bygning m /flere leiligheter Per måned Etter avtale
Heisalarmer Mottak per år/heis 3.400,-

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund