Akutt beredskap

Her finner du informasjon om hvem du kan ta kontakt med ved akutt beredskap når det gjelder vann og avløp.

Er dette et beredskap?

  • Vann- og avløpsetatens beredskapsvakt er tilgjengelig hele døgnet.  
  • Du kan kontakte oss om akutte hendelser som vannlekkasjer, kloakklekkasjer, løse kumlokk eller forurensning i elver og sjø i Kristiansund området.
  • Ta kontakt med servicetoget (Etter ordinær arbeidstid blir sentralbordet koblet over til alarmsentralen på brannstasjonen)

Hvem er ansvarlig?

  • Husk at huseier selv er ansvarlig for å kontakte rørlegger ved problemer i eget hus.
  • Kommunen er kun ansvarlig for lekkasjer utenfor boligens stikkpunkt.

Om dette er ikke et akutt beredskap så kan du meld feil her.

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund