Dovett-regler

Dovett-regler hjelp deg med å huske hva du ikke skal kaste i do. Do er ikke en søppeldunk.

Det er lett å bidra til et bedre miljø. Om du ikke kaster søppel i avløpet, bidrar du til at avløpsvannet som blir ført tilbake til sjøen er renest mulig.

Hva er Dovett?

Bare bæsj, tiss og dopapir skal i do!

Farlig avfall, søppel, fett og matrester skal ikke i do. Det tetter rørene dine, ødelegger avløpssystemene våre og forurenser naturen! I tillegg mater det rottene.

Mange vet ikke det blir til marin forsøpling

Mange er bekymret for forsøpling i havet uten å innse at de selv bidrar til problemet.

Til tross for at avløpsvannet blir fraktet bort og renset før det slippes ut i naturen, fanges ikke alt opp i renseanleggene. Ved ekstremvær som flom eller voldsomt regnvær oppstår dessuten noe som heter overvann, som fører avløpsvannet ubehandlet ut av anleggene rett til fjord og hav.

Dette skal ikke kastes i do:

  • Q tips - disse løser seg ikke opp i vann og setter seg fast i rørene, eller havner i sjøen. 
  • Våtservietter - det finnes ingen våtservietter som skal spyles ned i toalettet, selv om noen produsenter mener dette. Tester viser at for eksempel rengjøringsservietter for toalett løser seg opp veldig sakte og du kan risikere å tette igjen rørene dine. Alle typer våtservietter skal i søppelbøtta – uten unntak!
Hagelin Innløpsrister
  • Bind, tamponger, tanntråd og kondomer
  • Brukte bomullsdotter og sminkefjerneservietter må ikke kastes i toalettet. Skaff deg en liten søppelbøtte til å ha på badet, slik at du kan kaste alle småtingene i bøtta.
  • Legemiddelrester leveres på apoteket. Du kan forhindre at rester av medisin spres i miljøet. Ta med de gamle medisinene til apoteket, og lever de i skranken.
  • Stivnet fett skal i søppelbøtta eller sammen med matavfallet.
  • Hell aldri giftige væsker, kjemikalier eller gamle medisiner i toalett eller avløp. Lever alltid farlig avfall til gjenvinningsstasjon.
  • Alt som ikke skal i do må kastes i restavfallet.

Ha en søppelkasse ved toalett

Det beste man kan gjøre er å sette en søppelkasse med lukk på badet.

Noen søppeltyper er dessverre mer skambelastet enn andre. Det er ikke fjernt å tenke seg noen heller vil trekke noe ned i do, enn å ta sjansen på å smugle det inn til søppelkassen under kjøkkenbenken på en fest, for eksempel.

Det er ingen skam å gjøre det som bra for miljøet!

Ikke skyll maling ned i avløpet

Maling kan inneholde blant annet akryl og på avveie blir det mikroplast. Bruk miljøvennlig maling uten plast der det er mulig. Bruker du plastmaling – ikke skyll malingen i vasken, men lever malingrester og malingspann til gjevinningsstasjonen på Hagelin.

Bærekraftsmålene

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Annen informasjon

Artikkelliste