Kommunalsjef - Helse og omsorg

Siv Iren Stormo Andersson  er kommunalsjef for helse, sosial og pleie og omsorg og startet å jobbe i kristiansund kommune i april 2016. Kommunalsjefen er en del av kommunens strategiske ledergruppe.

Kommunalsjefen er opptatt av innovasjon og nytenkning i offentlig sektor generelt og innenfor pleie og omsorg spesielt.

Siv Iren Stormo Andersson ønsker å bidra til at Kristiansund blir en smart, klok, varm og modig by.

Artikkelliste