Innkjøp

Innkjøpstjenesten bistår alle som jobber med anskaffelser i kommunen. 

Offentlige anskaffelser over 100.000 kr. eks. mva. omfattes av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I Kristiansund kommune skal kommunens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy brukes til å gjennomføre disse anskaffelsene.

Se Kristiansund kommunes Innkjøpsreglement for mer informasjon om anskaffelser i kommunen

Terskelverdi og Doffin

Anskaffelser over nasjonal terskelverdi er kunngjøringspliktige og skal lyses ut på Doffin. (Via kommunens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy.) Innkjøp over EU’s terskelverdier skal i tillegg lyses ut på TED-basen. For mer informasjon om gjennomføring av anskaffelser, se

www.anskaffelser.no

Innkjøpssamarbeid

Kristiansund kommune er med i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) som består av totalt 10 kommuner. For mer informasjon se

www.nii.as

Rammeavtaler

Alle kommunale enheter er forpliktet til å benytte de leverandører kommunen har rammeavtale med. For oversikt over rammeavtaler for NII og for Kristiansund kommune henvises det til

www.nii.as

Kunngjøringer - for leverandører

Alle kunngjøringspliktige anskaffelser som lyses ut fra Kristiansund kommune og NII ligger tilgjengelig på

Doffin