Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er Kristiansund kommunes eget advokatkontor. Kommuneadvokaten gir juridisk bistand til kommunens politiske og administrative organer, kommunale foretak og selskap samt stiftelser innenfor samtlige rettsområder.

Vi bistår også flere andre kommuner på Nordmøre i rettslige spørsmål, herunder prosedyre i barnevernssaker.  Kontoret består av 2 advokater og 2 advokatfullmektiger. Vi holder til i 5. etasje på rådhuset i Kristiansund.

 • Kommuneadvokaten er organisatorisk direkte underlagt rådmannen, og rapporterer i administrative spørsmål til denne.
 • Kommuneadvokatens rådgivning og prosedyre utøves på uavhengig faglig grunnlag innenfor rammen av advokatetiske prinsipper.

Kommuneadvokaten har to hovedoppgaver: Å føre saker for Fylkesnemnda og domstolene, og å være rådgiver i rettslige spørsmål. I tillegg til dette driver vi intern opplæring overfor de fleste kommunale instanser. Arbeidsoppgavene til Kommuneadvokaten er nærmere presisert i vår instruks. Klikk her for å lese instruks for kommuneadvokaten i Kristiansund kommune (PDF, 69 kB). Det følger av instruksen at kommunale virksomheter som trenger advokatbistand i og utenfor rettsak, i utgangspunktet har rett og plikt til å benytte Kommuneadvokaten. Vi yter ikke bistand til privatpersoner.


Presentasjon av advokatene
 

Nicoline Ibsen-Børnick

Stilling:

 • Kommuneadvokat

Arbeidsområder:

 • Barnevernrett
 • Arbeidsrett
 • Helserett
 • Kommunalrett

 

Kjetil Wedervang Mathiesen

Stilling:

 • Advokat

Arbeidsområder:

 • Konkurranserett/lov om offentlig anskaffelser.
 • Plan og bygningsrett
 • Eiendomsrett
 • Barnevern
   

Kerli Laul Grimstad

Stilling: Advokatfullmektig

Mumtaz Subhani Ali

Stilling: Advokatfullmektig

Artikkelliste