Ta grep

«Ta grep» startet som et prosjekt i regi av PPT for Ytre Nordmøre i perioden 2012 – 2015. Fokuset var å støtte skolens arbeid med å styrke læringsmiljøet. Arbeidet med «Ta grep» ble videreført gjennom opprettelsen av et eget veiledningsteam i PPT. 

Målet med prosjektet

Gjennom et økt fokus på hvordan den ordinære undervisningen bedre kan tilpasses den enkelte elevs behov, er målet at flere av elevene som i dag har spesialundervisning, ikke vil ha behov for et slikt særskilt tilpasset tiltak. «Ta grep» har en praktisk tilnærming til skolene med vekt på et støttende læringsmiljø, gode tilpasninger, positiv oppmerksomhet og proaktive tiltak satt i system.

 

Temahefter

Det er utarbeidet en rekke temahefter og annet materiell som kan lastes ned. Heftene og materiellet er laget med tanke på at de vil kunne ha direkte nytteverdi i det daglige arbeidet for den enkelte skole og lærer.

Dersom du har behov for kopi av dette materiale ring resepsjon på 715 75 255.