Plan og byggesak

Vi forvalter plan- og bygningsloven, naturmangfoldsloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og matrikkelloven.

Hovedtjenesten hos plan og byggesak er veiledning og behandling av private reguleringsplaner, byggesaker, kart og oppmåling. Inne på hjemmesiden her, finner du svar på mange spørsmål i forhold til lovverket vi jobber med. Finner du ikke svaret, send gjerne en e-post, eller ring oss. Vi har generell kundeveiledning mellom kl 1300-1500. Servicetorget har også en førstelinje-tjeneste for byggesak.

Artikkelliste