Gebyr for tjenester

Gebyr for nøkler, bytte av låsesylinder og utrykning utenom åpningstid.

Gebyr nøkler à kr. 250,-

Gebyr bytte av låsesylinder à kr. 2.500,- 

Gebyr utrykning utenom åpningstid à kr. 2.500,-

Artikkelliste