Husleie

Betale husleie

  • Husleien forfaller den 20. i hver måned og du har ansvaret for å betale i rett tid.
  • Du kan ikke få betalingsutsettelse på husleien.
  • Første husleiefaktura blir sendt pr. post til din kommunale bolig.
  • Dersom du ikke har mottatt faktura innen den 10. før husleien forfaller ta kontakt med Eiendomsdrift.
  • Du kan søke om bostøtte hos Servicetorget.

Elektronisk betaling av husleie

Du kan inngå avtale om Avtalegiro. Banken din kan hjelpe deg med å opprette Avtalegiro. Du kan også opprette avtalegiro når du betaler den første husleien.

Hva skjer hvis du ikke betaler

  • Vi sender en purring med gebyr 15-20 dager etter husleien har forfall. Har du fortsatt ikke betalt, får du en advarsel til etter tre uker, før du blir kastet ut.
  • Det er viktig at du kontakter vår innfordringskonsulent om betaling av det du skylder. Vi hjelper deg gjerne med en avtale.
  • Du kan få økonomisk veiledning og hjelp av NAV-kontoret ditt. Ta kontakt så tidlig som mulig.

Fastsettelse av husleien

Husleien i Kristiansund kommune settes på bakgrunn av leieprisene på lignende boliger leid ut på lignende vilkår i markedet. Det kalles gjengs leie og baseres på undersøkelser i markedet og boligens standard.

Husleien justeres hvert år etter indeksregulering i takt med endringen i den offisielle konsumprisindeksen. Indeksregulering gjennomføres tidligst 12 mnd fra kontraktsdato. Senere kan leien indeksreguleres hver gang leieforholdet har vart ett år siden forrige leiefastsetting.

Artikkelliste