Kjøp og salg av private omsorgsboliger

En privat omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig du kan kjøpe hvis du på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for det.

Hvem kan kjøpe omsorgsbolig

Private omsorgsboliger i Kristiansund er organisert i private borettslag. De fleste boligene er 2-roms leiligheter og er forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Boligene har fått tilskudd fra Husbanken og derfor forbeholdt personer som får vedtak om omsorgsbolig.

Pris

Omsorgsboliger i borettslag har innskudd som er prisregulert ved videre salg. Det vil si at selger får opprinnelig innskudd tillagt konsumprisindeks og innbetaling til nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Eventuelle påkostninger blir lagt til, og skader trukket fra. Dette er gjort for at det offentlige tilskuddet skal forbli i boligprosjektet og ikke bare komme førstegangskjøpere til gode. I borettslag med omsorgsboliger er bestemmelser om prisregulering og krav til andelseiere hjemlet i lagets stiftelsesvilkår og vedtekter.

Oversikt over omsorgsboliger

Dette er en oversikt over private omsorgsboliger hvor Kristiansund kommune godkjenner kjøpere.

  • Boxaspenenga
  • Karitunet
  • Roligheten
  • Skolegata 12 Borettslag

Søknad

Kristiansund kommune skal påse at omsorgsboliger selges til personer med behov for slik bolig. 

Søknadsskjema finner du her: Søk på kommunal bolig

Seksjon for forvaltning godkjenner og prioriterer ny kjøper utfra bolig- og omsorgsbehov. 

Skal du selge omsorgsbolig?

Eieren av den private omsorgsboligen, som kommunen har tildelingsrett til, har selv ansvaret for å selge boligen.  Dersom du skal selge, ber vi deg om å opplyse om dette til seksjon for forvaltning på e-post til: eiendomsdrift@kristiansund.kommune.no

Seksjon for forvaltning trenger kontaktinformasjonen til selger, hvilken adresse som skal selges, og hvilken eiendomsmegler som skal forestå oppgjørsoppdraget/salget. Selger må selv signere og bekoste en megler som foretar oppgjørsoppdrag med visninger.  

Kontaktinformasjon

* Kristiansund kommune, tlf. 71 57 40 00