Startlån

Startlån kan hjelpe personer som ikke får lån i vanlig bank til å kjøpe egen bolig.

Du kan få startlån til:

 

  • Kjøp av bolig.
  • Bygging av bolig.
  • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen.
  • Tilpasning av bolig dersom du har behov for dette på grunn av nedsatt funksjonsevne.
  • Utbedring av bolig.

 

For å få startlån må du ha langvarige problem med å finansiere bolig. 

Samtidig må du ha høy nok inntekt til å betale avdrag og renter på et startlån.

Boligen skal være egnet, nøktern og dekke husstanden sine rimelige behov. 

Du kan lese mer om startlån og tilskudd på Husbanken sine nettsider.

Artikkelliste