Integrering


Hovedmålet for integreringsarbeidet


Hovedmålet for integreringspolitikken er at flyktninger/innvandrere og deres barn skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. Nøklene til integrering i det norske samfunnet ligg i å delta i arbeidslivet og ha gode norskkunnskaper.

Fra mangfoldsportalen.no  Forfatter: Bjørn C. Nørbech, daglig leder i Kulturtolk                                     

10 tips som kan gjøre integrering mer lystbetont og gi bedre resultater for den enkelte og for virksomhetene:

 1. Husk at kulturforståelse starter med forståelse av egen kultur!
  • Folk flest bor i Kina, og de definerer derfor det som er ”normalt”. Norsk kultur er like (u)normal som andre kulturer, og det er en spennende oppdagelsesreise å forsøke å forstå hvorfor vi gjør tingene som vi gjør. For eksempel hvorfor vi hilser på hverandre når vi er på ”tur”, men ikke til vanlig.
 2. Få hele virksomheten til å se verdien av mangfoldet!
  • Bruk tid på å diskutere på hvilke måter en flerkulturell arbeidsplass kan være verdifull for den enkelte, og for virksomheten.
 3. Husk at det som er annerledes kan være bedre!
  • Det er svensken Jan Bokløv som ler sist når han ser at hele hoppverden nå hopper på den måten som han innførte og som mange av oss da lo av, og noen bekjempet og mente ”ikke kunne kalles hoppsport”.
 4. Rekrutter faglig kompetanse, ikke de som er mest like deg selv!
  • Vi liker gjerne de vi er like, og rekrutterer deretter. Vær modige og sett objektive kompetansekrav øverst i rekrutteringssammenheng, det vil gi bedre resultater på sikt. En måte å nøytralisere ”trynefaktoren” på er å holde bilde, navn og nasjonalitet ukjent i innledende seleksjonsrunder. Deretter blir det vanskeligere å være objektiv, og nettopp det er det viktig å være seg bevisst.
 5. Vær tydelig rundt sentrale verdier og arbeidsregler!
  • Bruk tid på å definere hva som er sentrale verdier, og arbeidsregler ”slik gjør vi det her”, og kommuniser disse allerede ved rekruttering. Uten en felles verdiplattform er det vanskelig å oppnå trivsel og effektivt samarbeid.
 6. Ha fokus på hva man skal oppnå sammen!
  • Det er mange måter å gjøre ting på som kan være like effektive. Dersom fokuset er på felles mål, vil dette ha en mobiliserende effekt for lagånden, og gjøre arbeidet enklere og mer lystbetont enn om man bare fokuserer på hvordan tingene skal gjøres.
 7. Finn fleksible løsninger som møter mange behov!
  • I stedet for å legge til rette for hvert enkelt individuelle og kulturelle behov, er det bedre å finne ”minste felles nevner”. Et ”pauserom” kan på denne måten være bønnerom for noen, og meditasjonsrom for andre. Da oppnår man integrering snarere enn segregering.
 8. Belønn integreringsledelse på alle nivåer i virksomheten!
  • Integrering handler om at noen går foran og viser vei for andre. Dette bør skje på øverste nivå i virksomheten, men også på alle andre nivå. Fokuser på de som lykkes med å finne ”integrerte løsninger” og viser vei for andre.
 9. Gi fornyet innhold til gamle tradisjoner!
  • I stedet for å gjøre ting fordi ”vi alltid har gjort det slik”, kan det være lurt å stoppe opp og finne ut av hva man egentlig vil oppnå med de gamle tradisjonene. Som regel har disse et utmerket formål, men noen ganger et utdatert innhold, som man kan gjøres mer tids- og behovsriktig: det blir nesten som å ”pusse opp hjemme”.
 10. Feire mangfoldet!
  • Bruk lunsjen og andre sammenkomster for å vise frem mat og tradisjonsmangfoldet til alle på en måte som kollegaene kan glede seg til, og som kan skape økt forståelse og respekt. Hvis gjerne frem mangfoldet til omverdenen på en slik måte at medarbeiderne er stolte av å være en del av dette spennende flerkulturelle fellesskapet

Artikkelliste