Kristiansund kommune har ansatt en Ph.D med forskningstrang

Bjarte Bye Løfaldli startet rett før jul i jobben som forsker i Kristiansund kommune. Han har kontor på Rådhuset i kommunedirektørens stab hvor han jobber tett sammen med kommunalsjefene og andre medarbeidere i organisasjonen.

- Det er en krevende og komplisert oppgave å imøtekomme samfunnets kontinuerlige behov for endring med offentlige tjenester og løsninger som er effektive, effektfulle og bærekraftige både i dag og i fremtiden. Et solid kunnskapsgrunnlag som er godt fundamentert i gitte forutsetninger, sammen med relevante alternativer for handling og samhandling, er viktig for å kunne treffe de riktige beslutningene, forteller nytilsatt forsker Bjarte Bye Løfaldli.

Som forsker i kommunen – hva jobber du med Bjarte?

-I denne helt nye stillingen i Kristiansund kommune er ikke alle arbeidsoppgavene lagt på forhånd. I tillegg må jeg nevne at dette er jo ganske nytt i seg selv, Kristiansund kommune er virkelig langt fremme her når de ansetter en forsker som skal jobbe i kommunedirektørens stab. Det er ikke mange kommuner som har gjort dette før oss, så det er ikke bare å se til andre hva de har gjort eller gjør. 

-Uansett tror jeg det er både viktig og riktig at oppgavene i denne stillingen utvikles etter behov og nytte. Først og fremst skal jeg bruke den første tiden på å bli kjent med organisasjonen i forhold til tjenestene vi leverer, aktivitetene som foregår og alle de dedikerte og flotte medarbeiderne som står på hver eneste dag. 

-Jeg vil også bruke tid på å møte og bli kjent med innbyggerne i byen, samarbeidspartnere, næringsliv og organisasjoner. I tillegg foregår det jo i dag veldig mye godt utviklings og forskningsarbeid i kommunen. Jeg vil bruke tid på å bli kjent med disse aktivitetene og bistå med støtte og veiledning inn i prosjektene og for medarbeideren som driver de. 

-Jeg skal også bidra til at resultater fra dette arbeidet blir kjent for folk flest og at vi får benyttet resultatene og effekten fra prosjektene inn i driften av kommunens tjenesteområder. Slik jeg ser det er det viktig at vi involverer innbyggerne i dette arbeidet. Dette for å skape en forståelse for hvorfor, hvordan og hva vi jobber med, forteller en engasjert Bjarte Bye Løfaldli.

-Folk er opptatt av at læreren er oppdatert på det siste, har den beste og riktige kompetansen og kunnskapen om det vi per nå vet er beste praksis. For at læreren skal kunne være oppdatert er det viktig at vedkommende har tilgang til og benytter kunnskap fra forskning. Det vil si jeg skal bidra til at kommunen kjenner forskning, at vi bruker forskning og at vi kanskje klarer å følge rådene som forskningen gir, fortsetter Bjarte.

Hva er forskning?

Enkelt sagt er forskning bruk av anerkjente metoder for å systematisk undersøke eller måle et fenomen, en tilstand, eller en prosess for å lage ny kunnskap, eller utvikle og endre eksisterende kunnskap. Slik bidrar forskning til at vi kan ta vare på og dele det vi har erfart eller lært til alle. For eksempel kan det være nyttig å bruke metoder fra forskning til å undersøke effekten av en aktivitet eller tiltak som vi igangsetter for å se om dette hjelper til det eller de dette er ment å hjelpe.

Bjarte se på forskning på følgende måte; Forskning må forstås, forskning skal brukes og forskning bør følges. Dette er rekkefølgen og forståelsen han har for hvordan forskning kan hjelpe oss til å bli dyktigere i å løse våre oppgaver.  

Fornøyd kommunedirektør

-Jeg er utrolig takknemlig for at Kristiansund kommune var attraktiv for en kapasitet som Bjarte. Å få Nordmøre nærmere knyttet nasjonale og internasjonale satsinger, samtidig som vi skal jobbe mer evidensbasert på alle nivå i kommunen blir spennende både for Bjarte, våre ledere og alle våre andre kolleger, smiler en fornøyd kommunedirektør Arne Ingebrigtsen

Kortversjonen av oppgaver Bjarte skal bidra med:

  • bistå kommuneledelsen i tett kontakt med det offentlige virkemiddelapparatet.
  • skaffe oversikt over aktiviteter som er relevante for kommunens mange tjenesteområder.
  • bistå våre virksomheter med god dokumentasjon av valgte og pågående aktiviteter.
  • Kristiansund kommune jobber med å kunne automatisere det administrative valget av ulike aktiviteter igjennom bruk av store data, dype analyser og kunstig intelligens. Frem til at en maskin klarer å bistå oss i å ta komplekse beslutninger, trenger vi føtter på bakken og et godt øye for hva en god aktivitet er, innenfor de forutsetningene vi har som organisasjon, by og samfunn. Dette skal skje i tett samarbeid med kunnskapsrike kolleger som kjenner hvor skoen trykker hver eneste dag.
     

Artikkelliste