Nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo-/eller aktivitetsområder.

Hva er nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er frie, allment tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Kan unntaksvis brukes til organisert idrettslig aktivitet.


Oversikt over nærmiljøanlegg

Her finner du en oversikt over nærmiljøanlegg og kontaktinfo i Kristiansund.

Artikkelliste