Friluftsområder i Kristiansund

Kristiansund byr på spennende muligheter for friluftsliv i variert natur. Kommunen er fordelt over flere øyer, der Freiøya er den største. Her ligger kommunens høyeste fjell, Freikollen på 629 moh. Vi har 16 statlig sikra friluftsområder i tillegg til parker og utmark.

Turløyper, skiløyper, fiskeplasser, klatrefelt og badeplasser er noe av det kommunen har å by på. Det arbeides kontinuerlig med sikring, videreutvikling og tilrettelegging for at innbyggerne og tilreisende skal kunne ha et aktivt og opplevelsesrikt friluftsliv ut fra ulike forutsetninger. 

Kristiansund kommune er en av 16 medlemskommuner i Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. En av friluftsrådets oppgaver er turkassetrimmen StikkUT og nærturløyper KulTUR

Aktuelle turløyper i Kristiansund finner du godt beskrevet på morotur

Hva er et sikret friluftsområde?

Friluftsområder kan være relativt urørte områder, eller de kan være tungt tilrettelagte. Tilretteleggingstiltak kan for eksempel være bålplasser, brygger, stier, toalett, informasjonstavler, søppelstativ, bord og benker. Mange av friluftslivsområdene er tilrettelagte for funksjonshemmede. Det er et mål at tilretteleggingen skal være naturvennlig.

Staten har i over femti år bidratt til å sikre folk tilgang til friluftslivsområder, gjennom kjøp av grunn eller avtaler om bruk og tilrettelegging. I Kristiansund har vi 16 slike områder som kommunen og staten i samarbeid har sikret for allmennhetens friluftsliv.

Lurer du på hvilke statlig sikra friluftsområder som finnes i Kristiansund, kan du se de her på Naturbase kart (miljodirektoratet.no)