Sykkelstativ i friluftsområder

Sykkelstativ er blitt satt ut i de populære friluftsområdene Prestmyra, Storbakken, Bolga, Kvalvik Fort, Ørnvika og Ånes, Kolvika, Kvernberget, Aker Barnebase, Lasken og Skjerva.

Sykkelstativene er et tiltak for å redusere biltrafikken til de valgte friluftsområdene.

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd har fått tildelt midler fra Miljødirektorat til sykkelstativ i friluftsområder. Disse midlene er ett koronatiltak for å styrke det private næringsliv. Kristiansund kommune er medlem av Friluftsrådet, og har derfor fått ta del i dette flotte prosjektet.

Kommunalteknikk ved Maren Alvheim Aabak og Kulturenheten ved Britt Engvig Hjelle har vært rådgivende og tilretteleggende samarbeidsparter i dette arbeidet. Arkeoplan har utført arbeidet med å sette ut stativene.

 

 

Foto: Jørn Kjersem og Kristiansund kommune