Kulturminner

Her finner du informasjon om museer og noen kulturminner i Kristiansund

MUSEER I KRISTIANSUND

Nordmøre museum, avdeling Kristiansund

Brannmuseet i Kristiansund


NOEN ANDRE KULTURMINNER I KRISTIANSUND

Gjenreisningsbyen

Sundbåten

Grip

Vanndamman

Festiviteten

Dalen Gård

Kirkelandet gravsted

Gomalandet gravsted  

Varden

Fosnakulturen og Vollvatnet

Kvalvik Fort på Frei

Viken gard på Frei

Rastarkalv på Frei

Gravrøysene langs Freistranda

KULTURMINNEPLANER

Regional kulturminneplan for Møre og Romsdal