FysMus

FysMus er et tilrettelagt gruppetilbud for barn med spesielle behov i alderen 1-3 år. I gruppen vil det være fokus på glede med bevegelse og musikk. Her vil barna få nye erfaringer og opplevelser gjennom sang, bevegelse, rytme og musikalsk samspill. 

Tilbudet er utviklet i samarbeid mellom fysioterapeut og musikkterapeut (Forebyggende helsetjenester for barn og unge, og Kristiansund kulturskole). 

Velkommen til FysMus!

I søknadsskjemaet - velg først "Musikkterapi", velg deretter "FysMus".